تجهیزات کنترل تردد FingerTec

FaceID 3

۱۳۹۳/۶/۲۹ ۱۶:۴۷:۲۶تجهیزات کنترل تردد FingerTec|

  - ذخیره ۷۰۰ چهره - ذخیره ۱۰۰۰۰ کارت - ذخیره 100000 تردد - روش شناسایی بر اساس اسکن چهره ، کارت بدون تماس - امکان سفارش با کارت های RFID, MiFare, HID - سرعت تشخیص چهره کمتر از ۲ ثانیه - ارتباط از طریق TCP/IP , RS232 , RS485 - امکان سفارش با WLAN 

KeyLock 8800

۱۳۹۳/۶/۲۹ ۱۶:۴۷:۴۲تجهیزات کنترل تردد FingerTec|

  - قفل امنیتی جهت کنترل تردد - روش های کنترل شامل اثر انگشت ، پسورد و کارت بدون تماس - ظرفیت 500 نمونه اثر انگشت و 100 عدد پسورد - ظرفیت حافظه 30000 تردد - امکان ارتباط و تخلیه اطلاعات از طریق USB - دمای کاری بین 0 - 45 درجه سانتیگراد - دارای

AC 100

۱۳۹۳/۶/۲۹ ۱۶:۴۷:۴۳تجهیزات کنترل تردد FingerTec|

  - ساخت مالزی - حضور و غیاب - اثر انگشت و پسورد - بدون خطای تشخیص - تعداد اثر انگشت  قابل تعریف 12000 نمونه - ظرفیت حافظه 200000 تردد - امکان ارتباط و تخلیه اطلاعات از طریق شبکه، RS232 ، RS485، USB Flash - نمایش پیام متنی - امکان پخش صدا - صفحه نمایش

Q2i

۱۳۹۳/۶/۲۹ ۱۶:۴۷:۵۰تجهیزات کنترل تردد FingerTec|

  - ساخت مالزی - ذخیره ۱۲۰۰۰ اثر انگشت - ذخیره ۱۰۰۰۰ کارت - ذخیره ۲۰۰۰۰۰ تردد - روش شناسایی بر اساس کارت بدون تماس یا رمز عبور ، اثر انگشت - تشخیص اثر انگشت از هر زاویه - امکان سفارش با کارت های RFID, MiFare, HID - سرعت تشخیص اثر انگشت کمتر از ۱

TA 300

۱۳۹۳/۶/۲۹ ۱۶:۴۷:۵۵تجهیزات کنترل تردد FingerTec|

  - ساخت مالزی - ذخیره 500 اثر انگشت - ذخیره 30000 تردد - روش شناسایی بر اساس رمز عبور ، اثر انگشت - تشخیص اثر انگشت از هر زاویه - امکان سفارش با کارت خوان های RFID, MiFare, HID - سرعت تشخیص اثر انگشت کمتر از ۱ ثانیه - ارتباط از طریق  USB -

TA 200 PLUS

۱۳۹۳/۶/۲۹ ۱۶:۴۷:۵۶تجهیزات کنترل تردد FingerTec|

  - ساخت مالزی - ذخیره ۱۲۰۰۰ اثر انگشت - ذخیره ۱۰۰۰۰ کارت - ذخیره ۲۰۰۰۰۰ تردد - روش شناسایی بر اساس کارت بدون تماس یا رمز عبور ، اثر انگشت - تشخیص اثر انگشت از هر زاویه - امکان سفارش با کارت های RFID, MiFare, HID - سرعت تشخیص اثر انگشت کمتر از ۱

i-Kiosk 100 Plus

۱۳۹۳/۶/۲۹ ۱۶:۴۷:۵۸تجهیزات کنترل تردد FingerTec|

- ذخیره ۱۲۰۰۰ اثر انگشت - ذخیره ۱۰۰۰۰ کارت - ذخیره ۲۰۰۰۰۰ تردد - روش شناسایی بر اساس کارت بدون تماس یا رمز عبور ، اثر انگشت - تشخیص اثر انگشت از هر زاویه - امکان سفارش با کارت های RFID, MiFare, HID - سرعت تشخیص اثر انگشت کمتر از ۱ ثانیه - ارتباط از

Face ID2

۱۳۹۳/۶/۲۹ ۱۶:۴۸:۰۰تجهیزات کنترل تردد FingerTec|

  - ذخیره 12000 اثر انگشت - ذخیره 700 چهره - ذخیره 10000 کارت - ذخیره 200000 تردد - روش شناسایی بر اساس اسکن چهره ، کارت بدون تماس یا رمز عبور ، اثر انگشت - تشخیص اثر انگشت از هر زاویه - امکان سفارش با کارت های RFID, MiFare, HID - سرعت تشخیص اثر

Time Line 100

۱۳۹۳/۶/۲۹ ۱۶:۴۸:۳۸تجهیزات کنترل تردد FingerTec|

دستگاه حضور و غیاب FingerTec  مدل TimeLine 100 ساخت مالزی که از جمله امکانات این دستگاه موارد زیر را می توان ذکر نمود :   - حضور و غیاب و کنترل تردد - کارت بدون تماس و پسورد - بدون خطای تشخیص - تعداد پرسنل قابل تعریف 10000 نفر - ظرفیت حافظه 30000 تردد -