– ساخت مالزی

– ذخیره ۵۰۰ اثر انگشت

– ذخیره ۳۰۰۰۰ تردد

– روش شناسایی بر اساس رمز عبور ، اثر انگشت

– تشخیص اثر انگشت از هر زاویه

– امکان سفارش با کارت خوان های RFID, MiFare, HID

– سرعت تشخیص اثر انگشت کمتر از ۱ ثانیه

– ارتباط از طریق  USB

– امکان سفارش با RS232, WLAN

– صفحه نمایش سیاه و سفید

– ۵V  ۱.۳A

– دمای کاری  ۴۵ – ۰  درجه سانتیگراد