– ساخت مالزی

– ذخیره ۱۲۰۰۰ اثر انگشت

– ذخیره ۱۰۰۰۰ کارت

– ذخیره ۲۰۰۰۰۰ تردد

– روش شناسایی بر اساس کارت بدون تماس یا رمز عبور ، اثر انگشت

– تشخیص اثر انگشت از هر زاویه

– امکان سفارش با کارت های RFID, MiFare, HID

– سرعت تشخیص اثر انگشت کمتر از ۱ ثانیه

– ارتباط از طریق TCP/IP , USB, RS232, RS485

– امکان سفارش با WLAN

– صفحه نمایش رنگی  ۳٫۵″

– ۱۲V  ۳A

– دمای کاری  ۴۵ – ۰  درجه سانتیگراد