دستگاه حضور و غیاب FingerTec  مدل TimeLine 100

ساخت مالزی

که از جمله امکانات این دستگاه موارد زیر را می توان ذکر نمود :

 

– حضور و غیاب و کنترل تردد

– کارت بدون تماس و پسورد

– بدون خطای تشخیص

– تعداد پرسنل قابل تعریف ۱۰۰۰۰ نفر

– ظرفیت حافظه ۳۰۰۰۰ تردد

– امکان ارتباط و تخلیه اطلاعات از طریق شبکه، RS232 ، RS485، USB Flash

– نمایش پیام متنی

– دارای خروجی رله جهت باز کردن درب

– امکان سفارش با کارتخوان MiFare

– امکان پخش صدا