– ذخیره ۱۲۰۰۰ اثر انگشت

– ذخیره ۷۰۰ چهره

– ذخیره ۱۰۰۰۰ کارت

– ذخیره ۲۰۰۰۰۰ تردد

– روش شناسایی بر اساس اسکن چهره ، کارت بدون تماس یا رمز عبور ، اثر انگشت

– تشخیص اثر انگشت از هر زاویه

– امکان سفارش با کارت های RFID, MiFare, HID

– سرعت تشخیص اثر انگشت کمتر از ۱ ثانیه

– سرعت تشخیص چهره کمتر از ۲ ثانیه

– ارتباط از طریق TCP/IP , RS232 , RS485

– امکان سفارش با WLAN  یا GPRS

– صفحه نمایش رنگی ۴.۳″ لمسی

– امکان ذخیره و نمایش عکس هنگام تردد

– ۱۲V  ۳A

– دمای کاری  ۴۰ – ۰  درجه سانتیگراد