– ذخیره ۱۲۰۰۰ اثر انگشت

– ذخیره ۱۰۰۰۰ کارت

– ذخیره ۲۰۰۰۰۰ تردد

– روش شناسایی بر اساس کارت بدون تماس یا رمز عبور ، اثر انگشت

– تشخیص اثر انگشت از هر زاویه

– امکان سفارش با کارت های RFID, MiFare, HID

– سرعت تشخیص اثر انگشت کمتر از ۱ ثانیه

– ارتباط از طریق TCP/IP , RS232 , RS485, WLAN

– صفحه نمایش رنگی ۸″  لمسی

– امکان نمایش فیلم و پخش پیام کوتاه شخصی

– امکان ذخیره و نمایش عکس هنگام تردد

– ۱۲V  ۳A

– دارای باتری داخلی با ۴ ساعت کار بدون برق

– دمای کاری  ۴۰ – ۰  درجه سانتیگراد