آدرس دفتر مرکزی :

مشهد، بلوار سازمان آب، بین شهید صادقی ۱۹ و ۲۱ شماره ۱۰۳ واحد یک

تلفن: ۳۷۲۳۲۶۰۰ (۰۵۱)   –   ۱۰ خط                    فکس: ۳۷۲۳۲۷۰۰ (۰۵۱)

تماس اضطراری و روزهای تعطیل: ۰۹۰۲۷۲۳۲۶۰۰

ساعات کار:

شنبه تا چهارشنبه: ۱۵-۸

پنج شنبه :۱۴-۸