– ساخت مالزی

– حضور و غیاب

– اثر انگشت و پسورد

– بدون خطای تشخیص

– تعداد اثر انگشت  قابل تعریف ۱۲۰۰۰ نمونه

– ظرفیت حافظه ۲۰۰۰۰۰ تردد

– امکان ارتباط و تخلیه اطلاعات از طریق شبکه، RS232 ، RS485، USB Flash

– نمایش پیام متنی

– امکان پخش صدا

– صفحه نمایش ۳ اینچ رنگی