علی اکبر جلالی

اگر پهن باند در کشور توسعه نیابد دچار مشکلات اقتصادی می شویم

۱۳۹۳/۶/۲۹ ۱۶:۳۲:۳۲اخبار|

دکتر علی اکبر جلالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در این باره گفت: در صورت ادامه وضع موجود در زمینه پهن باند که همین وضع و فضای موجود از نظر سیاسی برحوزه پهن باند ادامه پیدا کند و نتوانیم همزمان با جهان توسعه کمی و کیفی باندزیاد در اینترنت را داشته باشیم دچار

فیلتر شبکه های اینترنتی کاری عبث در دنیای الکترونیکی

۱۳۹۳/۶/۲۹ ۱۶:۳۲:۳۴اخبار|

عضو هیات علمی و استاد تمام دانشگاه علم و صنعت گفت: فیلتر کردن شبکه های اینترنتی کار عبثی است و نمی تواند در دنیای الکترونیکی کارساز باشد. دکتر 'علی اکبر جلالی' عصر شنبه در کارگاه آموزشی کاربردهای فناوری در گرگان اظهار کرد: اگر دستگاه های مرتبط بخواهند یک شبکه اینترنتی را فیلتر کنند، کاربران از