آخرین وضعیت طرح توسعه فناوریهای پایه شبکه ملی اطلاعات/ وزارت ارتباطات برای حمایت تردید دارد

۱۳۹۳/۷/۵ ۵:۴۶:۱۲اخبار|

مدیر طرح کلان ملی توسعه فناوری های پایه شبکه ملی اطلاعات گفت: عدم تخصیص بودجه به طرح شاید به دلیل نبودن در اولویت کاری وزارت اتباطات باشد و دودلی این وزارتخانه برای تخصیص بودجه، این طرح را به تعویق انداخته است. سید مجید نورحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح در توسعه فناوری