به اطلاع کلیه همکاران و مشتریان گرامی می رساند :

فروشگاه صاران به آدرس: www.SaranMarket.com انتقال یافت.

دفتر مرکزی شرکت به نشانی: مشهد بلوار سازمان آب بین شهید صادقی ۱۹ و ۲۱ شماره ۱۰۳ واحدیک پاسخگوی مراجعین محترم می باشد.

تلفن :۰۵۱۳۷۲۹۲۴۰۰ و ۰۵۱۳۷۲۳۲۶۰۰

همراه: ۰۹۰۲۷۲۳۲۶۰۰