rb604-1

  • قابل قرارگیری برروی روتربردهای RB800
  • کازت از نوع Daughterboard
  • ۴ اسلات miniPCI