rb411u

اسلات های miniPCI و miniPCI-e

اسلات سیم کارت تلفن همراه

پورت USB

ROuterOS با مجوز ۴ Level

ایده آل برای ارتباطات ۳G