‘سورنا ستاری’ روز دوشنبه درنشست هم اندیشی شرکت های دانش بنیان استان بوشهر افزود: پرداخت تسهیلات به طرح های توجیه دار شرکت های دانش بنیان از طریق صندوق پژوهش و نوآوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری امکان پذیر است.

وی گفت: دریافت تسهیلات از صندوق پژوهش و فناوری سخت گیری هایی که بانکها در پرداخت وام می کنند، ندارند و می تواند کارها را در این زمینه روان سازی کند.

ستاری افزود: پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری نیز برای اینکه این پارک روی پای خود بایستد از آن حمایت می کند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: صندوق پژوهش و نوآوری و این معاونت می توانند به شرکت های دانش بینان تازه تاسیس در پارک علم و فناوری بوشهر از طریق پرداخت وام های پیش از رشد کمک کنند که در این ارتباط پارک علم و فناوری بوشهر باید ارتباط ساختاری مناسبی با معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و صندوق پژوهش و نوآوری داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه شرکت های بزرگ بازار را بوجود می آورند و شرکت های کوچک نوآوری و تحرک ایجاد می کنند باید زمینه حضور شرکت های بزرگ در پارک بوشهر فراهم شود.

ستاری گفت: کریدور صادرات می تواند زمینه گرفتن استاندارهای بین المللی و شرکت در نمایشگاه ها را برای شرکت های دانش بنیان فراهم آورد.

* ۲۰ هزار میلیارد ریال به صندوق پژوهش و نوآوری اختصاص یافته است

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: به منظور حمایت از طرح های پژوهشی در کشور ۲۰ هزار میلیارد ریال به صندوق پژوهش و نوآوری معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری اختصاص یافته است.

‘سورنا ستاری’ روز در نشست با اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر افزود: اکنون ۱۳ ستاد پژوهشی در معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری وجود دارد که تسهیلات مختلفی را برای انجام طرح های تحقیقاتی ارائه می کنند.

وی گفت: در حوزه شرکت های دانش بنیان که اکنون در کشور مطرح شده موضوع مهم تجاری سازی محصولات دانش بنیان است.

ستاری افزود: در این بخش کشورهایی موفق هستند که به تحقیقات و پژوهش های خود توجه می کنند.

وی گفت: دانشگاه پایگاه اصلی اقتصاد دانش بنیان است و هیچ حصاری برای آن در این عرصه وجود ندارد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افزود: اگر دانشگاه ها بتوانند در راستای توسعه شیلات، نفت، گاز، انرژی گام بردارند و مشکلات جامعه را حل کنند در معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری از آنها حمایت می شود.

ستاری گفت: هر پژوهشی مشتری خاص خود را باید داشته باشد و ضمن توجه به توسعه در دانشگاه، کیفیت تولیدات تحقیقاتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

*پارک علم و فناوری کودک و نوجوان در استان بوشهر راه اندازی می شود

رییس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر گفت: با توجه به اینکه دوره سنی هشت تا ۱۲ سال مهمترین دوره بروز خلاقیت است، به منظور ایجاد زمینه شکوفایی و بروز خلاقیت این رده سنی پارک علم و فناوری کودک و نوجوان در این استان راه اندازی می شود.

به گزارش ایرنا ‘ حبیب رستمی’ در نشست با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افزود: اجرای این طرح برای تربیت نیروی انسانی توانمند و خلاق ضروری و سرمایه گذاری برای سالهای آینده است.

وی گفت: برای اجرای این طرح چهار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که امیدوارم بزودی از محل اعتبارات استانی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری تخصیص یابد.

رستمی افزود: دسترسی شرکت های دانش بنیان استان بوشهر به کشور محدود است و به همین دلیل برای ارائه محصولات خود در سطح ملی نیاز به دفتر در تهران دارند.

وی گفت: فروش محصولات در بازارهای ملی از استان بوشهر غیر ممکن و نیاز است که در این زمینه راهکاری اندیشیده شود.

رییس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر گفت: از سال ۹۰ پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر کمک مالی از مرکز دریافت نکرده، ضمن اینکه صندوق پژوهش و نوآوری نیز در استان بوشهر راه اندازی نشده است.

رستمی افزود: اکنون اعتبار مورد نیاز پارک علم و فناوری بوشهر از طریق استان فارس به نام بوشهر پرداخت می شود که انتظار داریم مجوز راه اندازی صندوق پژوهش و نوآوری در استان بوشهر صادر شود.

رییس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر گفت: موضوع امتیازات شرکت های دانش بنیان بوشهر نیز از طریق کارگزاری ارزیابی استان فارس انجام می شود و این مشکل هم باید با فعال شدن کارگزاری ارزیابی در بوشهر حل شود.

وی گفت: ۷۰درصد شرکتهای دانش بنیان استان بوشهر مخابراتی، الکترونیکی و کامپیوتری هستند اما آزمایشگاه فناوری و پژوهشی نداریم.

رستمی گفت: پارک علم و فناوری استان بوشهر ۸۰ شرکت دانش بنیان ثبت شده عضو دارد که از این تعداد ۴۰ شرکت فعال هستند و از این شرکتهای فعال تنها ۱۸ شرکت در سامانه معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری ثبت شده اند.

در این نشست مصوب شد که شش میلیارد ریال تسهیلات از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری به ۸۰ شرکت دانش بنیان استان بوشهر تخصیص یابد.

دیدار از دانشگاه های علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر و مرکز تحقیقات میگوی کشور و شرکت در نشست شورای پژوهش استان بوشهر از برنامه های سفر یکروزه معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان بوشهر بود.

ستاری صبح امروز از نمایشگاه طرح های تجاری سازی شده شرکت های دانش بینان پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر نیز دیدن کرد.