این روتر بی سیم ADSL با بکارگیری درگاه یکپارجه پر سرعت +ADSL2 به اینترنت متصل می شود. شما می توانید ازسرعت دانلود ۲۴Mbps ، در بستری امن و مطمئن با بکارگیری فایروال و کیفیت سرویس (QoS)لذت ببرید. شبکه بی سیم داخلی، اتصال آماده ای را برای کاربران بی سیم فراهم می کند، در عین حال با استفاده از ۴ پورت اترنت (RJ45) می توان بطور هم زمان سیستم های کابلی را نیز تحت شبکه به اینترنت متصل کرد.

مشخصات

 • DEVICE INTERFACES
 • RJ-11 , 4×10/100
 • WIRELESS LAN
 • WiFi 802.11b,g , WiFi 802.11n
 • ATM & PPP PROTOCOLS
 • PPPoE/Bridge/PPPoA
 • QOS
 • Yes
 • ROUTER FEATURES
 • •( WAN/LAN Switchable Port (optional
  • NAT & NAPT
  • DHCP server/client/relay
  • Static Routing, RIP v.1, v.2
  • Universal Plug and Play (UPnP) compliant
  • (Dynamic Domain Name System (DDNS
  • Virtual server
  • SNTP, DNS proxy and IGMP proxy
  • Supports IPv6
 • FIREWALL
 • • Built-in NAT firewall
  •( Stateful Packet Inspection (SPI
  • DoS attacks prevention
  • (Packet filtering (IP/ICMP/TCP/UDP
 • VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)
 • Multiple PPTP/IPSec/L2TP pass-through
 • Wireless Security
 • WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) security