شرکت مخابرات ایران با نصب تجهیزات تلفنی جدید در ۳ استان کشور، حرکت به سمت ارائه خدمات مخابراتی مبتنی بر IP و تغییر آنالوگ به دیجیتال را آغاز کرد.

هم اکنون تجهیزات فعلی شبکه تلفن ثابت در کشور مبتنی بر فناوری TDM و به صورت آنالوگ است که با تامین تجهیزات بر پایه IP، توسعه تلفن ثابت شتاب خواهد گرفت.

براین اساس کاظم ابراهیمی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: برنامه مخابرات توسعه فنی‌ و به روز در شبکه تلفن ثابت است، هر چند که در بخش تلفن همراه نیز روند تکمیل و توسعه شبکه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در حوزه تلفن ثابت هستیم افزود: قطعاً در برنامه سال جاری و سال ۹۴ این اقدام انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: تجهیزات فعلی شبکه تلفن ثابت بر پایه TDM است که ما قصد داریم به سمت تامین تجهیزات برپایه IP برویم که این تجهیزات در شبکه تلفن ثابت، می‌‌تواند امکان همگرایی و زمینه سازی ترکیب تمامی فعالیت های تلفن ثابت، همراه و دیتا را داشته باشد.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه این تجهیزات هم اکنون در استان ‌های خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی‌ در حال نصب است، گفت: همزمان با نصب این تجهیزات، شبکه انتقال هم تغییر و فناوری های روز مورد استفاده قرار خواهد گرفت .