سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در واکنش به طرح اخذ کارمزد از پذیرندگان پایانه های فروش اعلام کرد: کارمزد باید از ذینفعان اصلی تراکنش‌های الکترونیکی اخذ شود.

کاظم آیت اللهی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در این باره ابراز امیدواری کرد که جهت‌گیری درست شورای پول و اعتبار بتواند موجب حرکت هرچه بیشتر در مسیر استفاده از خدمات الکترونیکی مالی شود.

وی گفت: امید می رود شورای پول و اعتبار به جای اخذ کارمزد از پذیرندگان پایانه‌های فروش که در نهایت به پرداخت از سوی مصرف‌کنندگان نهایی منجر می‌شود، این امر را بر عهده منتفعان اصلی از تراکنش‌های الکترونیکی یعنی بانک‌ها قرار دهد.

آیت اللهی با بیان اینکه تجربه سالیان گذشته نشان داده که رسوب حاصل از این تراکنش‌های الکترونیکی می‌تواند چندین برابر هزینه اجرا و استهلاک شبکه کارت‌خوان‌ها را نصیب بانک‌های کشور کند، گفت: در این راستا شاهد بوده‌ایم که هر یک از بانک‌ها با تخصیص جوایزی درصدد تشویق پذیرندگان پایانه‌های فروش به استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان خود بودند.

وی اظهار امیدواری کرد جهتگیری درست شورای پول و اعتبار موجب حرکت هرچه بیشتر در مسیر استفاده از خدمات الکترونیکی و برخورداری از منافع آن باشد. هرچند برخی از عارضه‌های موجود مبنی بر تراکنش‌های مکرر از یک کارت و عارضه‌هایی از این دست را می‌توان با راه‌حل‌هایی مشخص برطرف کرد و نیازی به تخریب مسیر توسعه در استفاده از تراکنش‌های الکترونیک برای پرداخت نیست.