کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقررات حاکم بر دریافت پروانه ارائه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنت را تصویب کرد که براساس آن متقاضیان دریافت مجوز ارائه این خدمات، باید علاوه بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مجوز بگیرند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۹۶ خود پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنت را بررسی و تصویب کرد.

براساس این مقررات دارنده پروانه می تواند به صورت غیرانحصاری با استفاده از شبکه های ارتباطی ایجاد شده از سوی فراهم کنندگان شبکه دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت غیررادیویی، نسبت به توزیع محتوای صدا و ویدئوی تایید شده از سوی مراجع ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات کشور، مبتنی بر پروتکل اینترنت و بر بستر باند پهن اقدام کند.

در این راستا ارائه دهندگان این خدمات موظف خواهند بود در مواردی که طبق قوانین و مقررات کشور برای ارائه محتوای خدمات موضوع پروانه، اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذیربط الزامی است، قبل از ارائه محتوای مذکور مجوزهای لازم را اخذ کند؛ ارائه سایر خدمات در شبکه موضوع پروانه منوط به موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و دریافت مجوزهای تکمیلی از مراجع ذیربط است.

طبق این مقررات، میزبانی محتوای صدا و ویدئوی موضوع پروانه، باید در داخل کشور باشد و متقاضی ارائه این خدمات نیز باید شرکت غیردولتی بوده و در ایران به ثبت رسیده باشد و تا پایان مدت اعتبار پروانه، ماهیت حقوقی زمان صدور پروانه را حفظ کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مدت اعتبار پروانه را از زمان صدور به مدت ۱۰ سال شمسی تعیین کرده و این مجوز برای دوره های بعدی بر اساس شرایط و ضوابطی که توسط کمیسیون تصویب می شود، قابل تمدید خواهد بود.

تعهدات ایجاد، توسعه و اجرای تلویزیون اینترنتی

براساس مصوبه تلویزیون تعاملی، دارنده پروانه موظف است حداکثر یکسال پس از دریافت پروانه نسبت به شروع ارائه خدمات موضوع پروانه اقدام کند و باید طرح تجاری خود را به سازمان ارایه و بر اساس این طرح سازمان تعهدات اجرا و توسعه را برای دارنده پروانه مشخص خواهد کرد.

دارنده پروانه تلویزیون اینترنتی برای اتصال بین اجزای شبکه، مجاز به ایجاد شبکه انتقال مستقل نیست و در صورتی که به تشخیص رگولاتوری در ارائه خدمات انحصار ایجاد شود، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند شرایط و محدودیت های خاصی را برای دارندگان پروانه و ارائه خدمات، اعمال کند.

همچنین دریافت کننده مجوز این طرح، موظف است خدمات موضوع پروانه را به صورت غیرتبعیض آمیز از طریق شبکه فراهم کنندگان دارای پروانه در صورت حصول شرایط فنی شبکه، به کاربر انتهایی ارائه و مرکز پشتیبانی و پاسخگویی به مشترکین خود را به صورت شبانه‌روزی و در تمام ایام هفته فراهم کند.

رعایت استانداردها و توصیه‌نامه‌های تعیین شده از سوی اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) و سایر مواردی که توسط سازمان ابلاغ می شود از دیگر الزامات این پروانه است.

ارائه SLA به مشترکان

به گزارش مهر، طبق این مصوبه، دارنده پروانه ملزم به ارائه خدمات به مشترکین خود در قالب عقد قرارداد شفاف و مشخص که مبین کمیت، کیفیت و توافقنامه سطح خدمات (Service Level Agreement) است خواهد بود و متن نمونه قرارداد باید حداقل یکماه قبل از ارائه خدمات به رگولاتوری ارائه شود.

درهمین حال تمامی روابط و تعاملات مابین دارنده پروانه و فراهم کنندگان شبکه دسترسی از جمله نحوه اتصال متقابل و درصد حق السهم مربوط به هر یک، بر اساس توافق و قرارداد بین طرفین تعیین خواهد شد و حداکثر سهم فراهم کنندگان شبکه دسترسی ۳۰ درصد درآمد و سهم تولیدکننده محتوا حداقل ۳۰ درصد درآمد تعیین می شود.

حق السهم دولت که توسط رگولاتوری وصول می شود بر اساس درصدهای تعیین شده در پروانه های صادره برای فراهم کنندگان شبکه، صرفا از سهم فراهم کننده شبکه و درآمدهای ناشی از سهامداری در شرکت های دیگر برای ارایه خدمات موضوع این مصوبه دریافت خواهد شد. این موضوع منوط به شفاف سازی درآمدها در صورت های مالی فراهم کننده شبکه خواهد بود.

در همین راستا انتقال تمام یا بخشی از پروانه صادره به غیر و یا عرضه بخشی از سهام در بورس یا فرابورس، بدون مجوز سازمان ممنوع است.

مبلغ تسهیم درآمد تلویزیون اینترنتی به دولت

دارنده پروانه تلویزیون تعاملی موظف است قبل از شروع ارایه خدمت، در خصوص شرایط ارایه، از جمله تعرفه، نحوه ادامه، خاتمه، قطع خدمات و در صورت درخواست مشترک فعالسازی مجدد خدمات به صورت شفاف به مشترک در ابتدای ارایه خدمات اطلاع رسانی کند و در خصوص ادامه ارایه خدمت از مشترک تایید مجدد بگیرد. دارنده پروانه موظف است روش انجام این کار را قبل از شروع به ارایه خدمات به رگولاتوری اعلام و تاییدیه لازم را دریافت کند.

این اپراتور حق ندارد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در قلمرو فعالیت خود مالک تمام یا بخشی از سرمایه و یا سهام سایر شرکت های دارای پروانه مشابه باشد. همچنین هیچ یک از دارندگان پروانه های مشابه نیز نمی توانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم مالک تمام یا بخشی از سرمایه و یا سهام دارنده پروانه باشند. در موارد خاص حسب نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام خواهد شد.

دارنده پروانه موظف است ۵ درصد درآمد هر اشتراک ماهیانه را به عنوان مبلغ تسهیم درآمد در پایان هر سال قراردادی به سازمان پرداخت کند؛ دارنده پروانه موظف است در طول مدت اعتبار پروانه از سال دوم قراردادی بابت هر سال قراردادی مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد را به مبلغ ۱۰ میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به رگولاتوری پرداخت کند.

به منظور اطمینان از حسن انجام تعهدات، متقاضی برای دریافت پروانه باید ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ پنج میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل تمدید به دفعات بدون قید و شرط در طول مدت اعتبار پروانه نزد سازمان بسپارد که با تشخیص سازمان، سهم درآمدی سازمان و یا جریمه های متعلقه از محل آن وصول خواهد شد.

در صورت مطالبه وجه تمام یا بخشی از مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، دارنده پروانه موظف است ظرف مدت دو (۲) ماه نسبت به ترمیم مبلغ ضمانت نامه اقدام کند.

اشتراک ماهانه ۲۰ هزار تومان برای تلویزیون اینترنتی

به گزارش مهر، حداکثر تعرفه اشتراک ماهیانه موضوع این پروانه مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال است و دارنده پروانه در هر سال حداکثر می تواند ۸ بار نسبت به ارائه و اجرای تعرفه های تشویقی که قبلا به اطلاع سازمان می رسد، اقدام کند. تعرفه های تشویقی به مدت سه ماه اعتبار خواهد داشت.

همچنین سازمان تنظیم مقررات موظف است از اطلاعاتی که به منظور انجام وظایف نظارتی خود از دارندگان پروانه دریافت کرده و ماهیت طبقه بندی شده داشته و یا مرتبط با شرایط رقابت در بازار است، صرفا در ارتباط با وظایف قانونی خود استفاده کرده و از افشای آنها به جز به مقامات قانونی ذیصلاح خودداری کند.

در صورت نقض تعهدات پروانه و صدور اخطار کتبی برای رفع تخلف ظرف مدت بیست(۲۰) روز و عدم رفع تخلف، دارنده پروانه ملزم به پرداخت جریمه های مصوب کمیسیون خواهد بود و  جریمه های مصوب کمیسیون بعد از تصویب هیات محترم وزیران قابلیت اجرایی دارد.

چنانچه دارنده پروانه بعد از اعمال جریمه، نقض تعهدات مندرج در پروانه را ادامه دهد، سازمان مهلتی را در راستای رفع تخلف، به دارنده پروانه اعلام خواهد کرد. در صورت انقضاء مهلت، چنانچه دارنده پروانه در راستای رفع تخلف اقدام نکند، سازمان می تواند پروانه فعالیت مربوطه را به مدت حداکثر شش(۶) ماه، تعلیق کند.

در مدت زمان تعلیق، دارنده پروانه صرفا مجاز به ارایه خدمات به مشترکین موجود، مطابق تعهدات قبلی بوده و هرگونه افزایش مشترکین و یا افزایش امکانات سرویس برای پورت های پرسرعت دایر شده ممنوع است.

براساس این مصوبه دارنده پروانه باید بیش از شروع بهره برداری نسبت به ایجاد و راه اندازی مرکز مدیریت روابط با مشترکین (CRM) و در چارچوب خدمات موضوع پروانه با نظر سازمان اقدام کند.

در صورت داشتن سهامدار خارجی، تصمیمات هیات مدیره و مجامع عمومی و فوق العاده شرکت دارنده پروانه مشروط به موافقت حداقل ۵۰ درصد به علاوه یک سهم، سهامداران ایرانی است.