معاون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات از برنامه های این سازمان برای اجرای بیمه سایبر خبر داد و گفت: برای اجرایی شدن این طرح با بیمه مرکزی و سازمان نظام صنفی رایانه ای وارد مذاکره شده ایم تا تمامی کسب و کارها در حوزه امنیت سایبر بیمه شوند.

 سجادی در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه امنیت سایبری با اشاره به برنامه های سازمان فناوری اطلاعات در حوزه امنیت فناوری ها و ایجاد بستری امن برای فعالیت های قانونی در این حوزه گفت: توانمندسازی سازمان ها در کل جامعه برای مقابله با تهدیدات حوزه سایبر از جمله اقدامات پیش بینی شده است که در این راستا آموزش دستگاه های اجرایی و ایجاد مراکزی مانند ماهر و آپا را در دستور کار قرار داده ایم.

وی ادامه داد: ظرفیت سازی نیروی انسانی یکی از فعالیت های مدنظر است که در این راستا مراکز آپا به عنوان مراکز آگاهی رسانی و پشتیبانی در حوزه امنیت سایبر در دانشگاه ها شکل گرفته است.

سجادی گفت: هم اکنون ۸ مرکز در دانشگاه های معتبر کشور ایجاد شده و تاکنون یک هزار دانشجو از طریق این مراکز تربیت شده آموزش دیده و جذب مراکز دولتی شده اند.

وی با اشاره به توان پژوهشی و تخصصی نیروهای انسانی در حوزه امنیت سایبر خاطرنشان کرد: حمایت از مراکز آپا در دستور کار سازمان فناوری و اطلاعات قرار گرفته است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات از برنامه های دیگر این سازمان به برنامه ریزی برای کمک به چرخه عرضه و تبادل در حوزه صنعت امنیت فضای تبادل اطلاعات اشاره کرد و گفت: ارزیابی و اعتمادبخشی به شرکت ها و محصولات این حوزه در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس به درخواست ۶ مرکز برای ایجاد آزمایشگاه امنیت سایبری پاسخ داده شده و گواهی ایجاد این آزمایشگاه ها قرار است به زودی اعطا شود.

سجادی از اجرای بیمه سایبر خبر داد و گفت: در این زمینه با بیمه مرکزی و نظام صنفی رایانه ای وارد مذاکره شده ایم تا بخش بیمه امنیت فضای تبادل اطلاعات اجرایی شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه هم اکنون سازمان ها نمی دانند برای امنیت چه بودجه ای باید در نظر بگیرند، گفت: سازمان فناوری اطلاعات راهنمای مربوط به بودجه بخش امنیت را در دست تهیه دارد تا آن را برای سازمان برنامه و بودجه ارسال کند که مشکل بخش بودجه امنیت سایبر رفع شود. در همین حال بحث امنیت سنجی و ایجاد شاخص های امنیت در دستگاه های اجرایی نیز در دستور کار قرار گرفته است.