کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور اصول و سیاست های قیمت گذاری پهن‌باند کشور را براساس نظرات و پیشنهادات کارشناسان و صاحب نظران این حوزه بررسی کرد.

سیاست‌های قیمت‌گذاری پهن‌باند و ترافیک داخلی با هدف ایجاد توانمندی بیشتر و تشویق در عرضه باکیفیت تر تمامی اجزای زنجیره محتوا و خدمات بومی از جمله شرکت های زیرساخت، انتقال داده، میزبانی، تولیدکنندگان و تجمیع‌کنندگان محتوا و عرضه‌کنندگان پهنای باند مورد بررسی قرار گرفته است.

این سیاست ها پس از بررسی در جلسات متعدد و فشرده کارشناسی کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور تدوین و برای تصویب نهایی در جلسه شورای عالی فضای مجازی ارایه خواهد شد.

بنابراین گزارش، با تصویب نهایی این اصول و سیاست‌ها، کسب و کارهای مرتبط با محتوا و خدمات بومی فضای مجازی در کشور تسهیل و رونق بیشتری خواهد یافت.

توسعه پهن باند در اسناد بالادستی کشور از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی و برنامه پنجم توسعه است که سیاست ها و اصول کلی حاکم بر آن برای دوری از واگرایی فعالیت‌ها در این حوزه، توسط معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به صورت منسجم و با توجه به تمامی ابعاد آن براساس نظرات دستگاه های مربوطه تدوین می شود.