ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات ومیکروالکترونیک معاونت علمی درفراخوانی به منظور کمک به رونق کسب وکاردرحوزه محتوا نسبت به گزینش وحمایت ازطرح های فناورانه وخدمات فضای مجازی با اولویت زبان فارسی حمایت می کند.

طرح های پیشنهادی دریافتی درکارگروهی تخصصی ارزیابی شده و درصورت احراز شرایط لازم به منظور ارتقای مهارت های فنی و مدیریتی پیشنهاد دهنده مورد حمایت مالی و اعتباری قرار خواهند گرفت.

منظور از ‘ طرح ‘ به طور مشخص، پروژه های دارای طرح تجاری است که به محصول نهایی و یا خدمات قابل ارایه به مشتری منجر خواهد شد.

زمینه های دارای اولویت (شامل و نه محدود به) موارد حوزه خدمات (محتوایی و زیرساختی)، حوزه تولید محتوا (با اولویت زبان فارسی) و حوزه تجمیع و توزیع محتوا است.

حوزه خدمات (محتوایی و زیرساختی) همه فعالیت هایی را شامل می شود که به ارائه، ساماندهی و توزیع محتوا می پردازند و دارای دو زمینه تولید خدمت، نرم افزار کاربردی و تولید ابزارها و خدمات زیر ساختی زیر است.

زمینه تولید خدمت ، نرم افزار کاربردی برنامه های کاربردی در افزارهای همراه (tablet, smart phone) – mobile apps و بازی های رایانه ای (پس از اخذ مجوز ساخت از بنیاد ملی بازی های رایانه ای)و واقعیت افزوده (Augmented reality).

همچنین ابزار های هوش تجاری (BI)، ابزار های هوش فرهنگی (CI) و نرم افزار زندگی مجازی ، واقعیت مجازی (virtual reality / life) از دیگر زیرمجموعه های بخش زمینه تولید خدمت ، نرم افزار کاربردی است.

در حوزه تولید ابزارها وخدمات زیرساختی سامانه های مدیریت یادگیری و محتوا (LMS و CMS) و موتور بازی و میان افزارهای مورد نیاز بازی های رایانه ای چون میان افزارهای هوش مصنوعی در بازی های رایانه ای، میان افزارهای محاسبات فیزیکی در بازی های رایانه ای، میان افزارهای ارتباطات شبکه ای و توزیع شده در بازی های رایانه ای، میان افزارهای آزمون بازی های رایانه ای و موتور تصویرسازی برای بازی های رایانه ای و شبیه سازی های بی درنگ (real-time) مورد نظر است.

از دیگر بخش های مرتبط با این حوزه می توان به نشر رقومی ( ابزارهای پدید آوری یا Authoring tools )، موتور شبیه ساز، نویسه خوان نوری ( OCR )، تبدیل صوت به متن و برعکس اشاره کرد.

همچنین پردازش متن (رسمی و محاوره ای) شامل تشابه یابی، خلاصه سازی، ترجمه ماشینی، سامانه های پرسش و پاسخ ، غنی سازی متن (حاشیه نویسی، ارزش افزوده در متن) و پالایش محتوا (در همه انواع مختلف شامل متنی و تصویری) (filtering)، تولید خودکار محتوا و ارزیابی خودکار محتوا نیز در حوزه تولید ابزارها و خدمات زیر ساختی قرار دارد.

بازیابی اطلاعات ، تحلیل و کاوش کلان داده ها (Big Data)، تولید مشارکتی محتوای فارسی و نظرکاوی نیز در حوزه تولید ابزارها و خدمات زیر ساختی جای می گیرد.

حوزه تولید محتوا ( با اولویت زبان فارسی ) شامل فعالیت هایی که در رقومی نمودن محتواها مؤثرند و مشتمل بر مواردی چون رقومی سازی محتوای مستقل با ابعاد و رقومی سازی و طراحی بانک های پشتیبان می شود.

در رقومی سازی محتوای مستقل با ابعاد محتوای آموزشی، محتوای اطلاع رسانی و محتوای تبلیغی مد نظر است. هستان شناسی منابع زبانی فارسی، پیکره های متنی و صوتی در بخش رقومی سازی و طراحی بانک های پشتیبان قرار گرفته است.

همچنین، حوزه تجمیع و توزیع محتوا که به نوعی به تجمیع، یکپارچه سازی و توزیع محتوا و خدمات ارائه شده بر روی محتوا می پردازد مشتمل بر مواردی چون تجمیع محتوا و توزیع محتوا ست.

درتجمیع محتوا راه اندازی کنسرسیوم های محتوایی، یکپارچه سازی و تجمیع بانک های اطلاعاتی متنوع و پایگاه های تولید محتوای مشارکتی (wikis, social networks) مد نظراست.

براساس این گزارش، تمامی فعالیت هایی است که به تنهایی و یا با همکاری برخی از فعالیت های قبلی به توزیع و ارائه محتوا به کاربران فضای وب می پردازد. به عنوان مثال شبکه توزیع محتوا (CDN) برای بازی های رایانه ای به بخش توزیع محتوا مرتبط است.