معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: مرکز توسعه کسب و کار فناوری، خلائی که در پارکها به دلیل محدودیت مکانی وجود دارد را رفع می کند.

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، صبح امروز در مراسم افتتاح مرکز توسعه کسب و کار فناوری،گفت: این مرکز با هدف حمایت از تجاری سازی طرح های نخبگان و شرکت های دانش بنیان در کلیه حوزه های تخصصی راه اندازی می شود.

وی افزود: تسریع رشد واحدهای فناور برای تبدیل به شرکت های دانش بنیان و ارائه مشاوره و خدمات مورد نیاز اعضا در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات و تجاری سازی آنها از دیگر اهدافی است که با راه اندازی مرکز توسعه کسب و کار فناوری به دنبال آن هستیم.

به گفته رئیس هیئت عامل صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور؛ نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز، یکی دیگر از موضوعاتی است که با راه اندازی این مرکز پیگیری می شود.

ستاری همچنین اذعان کرد: نظارت بر فعالیت واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آنها و توسعه و بهبود عملکرد کارگزاران و کریدورهای خدمات فناوری، موضوعات دیگری است که در مرکز توسعه کسب و کار فناوری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دبیر هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه محدودیت مکانی در پارک های علمی و فناوری و مراکز رشد وجود دارد، ابراز کرد: این محدودیت ها به گونه ای هستند که اجازه استقرار تمام شرکت های دانش بنیان و نخبگان را نمی دهد. بنابراین این مرکز افتتاح شد تا محدودیت های موجود رفع شود و شرکت های دانش بنیان در این سیستم ثبت شوند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، با اشاره به اینکه در این مرکز هیچ شرکتی مستقر نخواهد شد، تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان نیازی به استقرار در این مرکز ندارند و فقط با ثبت خود می توانند از حمایت های توسعه کسب و کار فناوری در حوزه ارائه و بررسی طرح ها و ایده ها، مشاوره تجاری سازی، تدوین نسخه تجاری سازی و بهبود مستمر و تسهیلات وام، لیزینگ، صدور ضمانتنامه، مشارکت و سرمایه گذاری خطرپذیر استفاده کنند.

ستاری بیان کرد: در مرکز توسعه کسب و کار فناوری محدودیتی برای عضویت متقاضیان از نظر تعداد وجود ندارد و خدمات تخصصی به همه متقاضیان در سراسر کشور ارائه می شود. همچنین از ظرفیت کارگزاران بخش های خصوصی و دولتی غیر متمرکز استفاده خواهد شد.

دبیر هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی درباره شرایط حضور شرکت های دانش بنیان در مرکز توسعه کسب و کار فناوری عنوان کرد: شرکت های متقاضی مرکز نباید در هیچ یک از پارک های فناوری مستقر باشند، سابقه شرکت یا طرح ارائه شده آنها از ۵ سال بیش تر نباشد و در نهایت یک تیم تخصصی برای مدیریت و به نتیجه رساندن طرح خود داشته باشند.

دکتر ستاری درباره مجموعه خدمات مرکز توسعه کسب و کار فناوری نیز توضیح داد: ارزیابی و مشاوره اولیه، توسعه محصول، ایده و فناوری، مشاوره مدیریت، تامین مالی، بازاریابی و توسعه بازار و آموزش از جمله خدماتی هستند که در این مرکز به شرکت های دانش بنیان ارائه خواهد شد.

براساس این گزارش، پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به منظور انسجام در بررسی طرح ها و ایده های فناور محققان و صنعتگران و ارائه خدمات تجاری سازی به طرح منتخب، « مرکز توسعه کسب و کار فناوری» را راه اندازی کرده است. این مرکز در خیابان ستارخان، خیابان حبیب اله، کوچه مظفری شماره ۸ واقع است.