دکتر علی اکبر جلالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در این باره گفت: در صورت ادامه وضع موجود در زمینه پهن باند که همین وضع و فضای موجود از نظر سیاسی برحوزه پهن باند ادامه پیدا کند و نتوانیم همزمان با جهان توسعه کمی و کیفی باندزیاد در اینترنت را داشته باشیم دچار مشکلات اقتصادی پیچیده ای خواهیم شد .

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: جای تعجب است که چگونه افرادی که خود از اینترنت استفاده نمی کنند بی محابا درباره آن سخن می گویند و محدودیت ایجاد می کنند.

وی اظهار داشت: امروز ما وارد جامعه اطلاعاتی جهانی شده ایم و در سطح بین الملل متعهد هستیم تا ۲۰۱۵ تمام مدارس کشور را نه تنها به هم وصل کنیم بلکه باید به مدارس جهان متصل شویم؛ همچنین متعهدیم که نه تنها تمام بیمارستان های کشور را به شبکه وصل کنیم بلکه باید در شبکه بیمارستان های جهان حضور داشته باشیم.

وی با طرح این سوال که چرا بیمار ایرانی نتواند پرونده پزشکی اش را از طریق اینترنت در مراکز معتبر پزشکی دنیا پیگیری کند؟ گفت: چه کسی مسوولیت عقب افتادگی دسترسی به اینترنت با پهنای باند می پذیرد؟ چه کسی خود را برتر از متخصصان و کارشناسانی که با علم به دانایی جهان و توجه به ارزش های دینی و ملی کشور نظر می هند و اقدام می کنند پاسخگوست.

کارشناسان می گویند اینترنت که میلیاردها میلیارد دلار ارزش دارد و به نوعی یک بانک اطلاعات جهانی محسوب می شود.

***سابقه ۹ ساله ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور

به گزارش ایرنا مسوولین کشور ۹ سال قبل از اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات صحبت کنند و امروز اثاری از آن را نمی بینیم.

جلالی دراین زمینه گفت: آیا این درست است که اینترنت رشد عادی خود در پهنای باند را نداشته باشد. علاوه براین امروز خبری از شبکه ملی اطلاعات نیست.

وی خاطرنشان کرد: اکنون چهار و نیم میلیون دانشجو در کشور شاغل به تحصیل است و اقتصاد سنتی توان پاسخگویی به اشتغال آن ها را ندارند. باید از فضای مجازی به عنوان بستر مهمی در اشتغال جوانان استفاده شود.

وی جایگاه ایران را در اینترنت رتبه ۱۵۴ عنوان کرد و گفت: براساس آمار قرار است تا سال ۲۰۲۰ برای هر کاربر فضای مجازی حدود ۲۲۰۰ گیگابایت محتوا باشد،سوال این است که نقش کاربر ایرانی در تولید این محتوا چه میزان است؟

استاد دانشگاه علم و صنعت درباره سرعت ارتباطات نسل سوم گفت: کاربران می توانند تا سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه را در حال حرکت با سرعتی معادل ۱۲۰ کیلومتر در ساعت دریافت کنند، که این سرعت در نسل چهارم تا ۱۰۰ مگابیت افزایش پیدا می کند.