کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نحوه ارتقای فناوری وایمکس به فناوریهای بالاتر را مصوب کرد که براساس آن اپراتورهای فعال وایمکس کشور می توانند با تائید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از اول شهریورماه امسال با استفاده از فناوری “وای فای” به صورت برون ساختمانی نسبت به ارائه خدمات به مشترکان خود اقدام کنند. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۹۰ خود، ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای وایمکس را با هدف حفظ سرمایه گذاری موجود انجام شده در شبکه های انتقال داده مبتنی بر فناوری وایمکس، توسعه خدمات باند پهن و خدمات رسانی بهتر به مردم تصویب کرد.

براساس این ضوابط، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شد با رعایت مقررات، نسبت به ارتقای پروانه اپراتورهای وایمکس متقاضی به فناوریهای بالاتر از قبیل TD- LTE بدون داشتن قابلیت تحرک پذیری، اقدام کند.

طبق این مصوبه نام پروانه فناوری وایمکس از این پس به پروانه “انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت” تغییر می کند و تمامی اپراتورهای ارائه دهنده وایمکس با تائید رگولاتوری، می توانند بعد از پایان دوره حفاظت اپراتور سوم موبایل (رایتل) – اول شهریورماه ۹۳ – با استفاده از فناوری “وای فای” به صورت برون ساختمانی نسبت به ارائه خدمات به مشترکان خود اقدام کنند.

اپراتورهای متقاضی ارائه وایمکس پیشرفته، موظف به پرداخت تمامی بدهی ها و جریمه های خود تا قبل از دریافت مجوز ارتقا و تسویه حساب با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند.

در این مصوبه به افزایش تعهدات پوششی و کاهش تعهدات توسعه ای اپراتور وایمکس مبین نت و اجازه توسعه فعالیت به اپراتور وایمکس ایرانسل و شرکت انتقال داده های رهام داتک نیز اشاره شده است.

براین اساس تعهدات توسعه و اجرای شرکت ارتباطات مبین نت به عنوان دارنده پروانه وایمکس در کل کشور از ۳۰۹ شهر به ۱۲۰ شهر مشروط به تامین پوشش و ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در تمامی ۱۲۰ شهر، کاهش می یابد.

در همین حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند با دریافت ضمانت نامه و مبالغ حق امتیاز برابر مبالغ تعیین شده در مزایده انتخاب اپراتورهای ارائه کننده خدمات انتقال داده مبتنی بر فناوری وایمکس، به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت انتقال داده های رهام داتک در سایر استانهای مورد تقاضا، علاوه بر استانهای فعلی دارای پروانه، در چارچوب این مقررات و موافقتنامه های صادر شده، برای ارائه این خدمات اجازه فعالیت دهد.

صدور این مجوز منوط به وجود باند فرکانسی مورد نیاز و رعایت حضور حداکثر ۳ اپراتور در هر استان خواهد بود.