معاون شرکت مخابرات ایران از پیشنهاد این شرکت برای تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت به شورای رقابت با توجه به افزایش تورم خبر داد.

گفتنی است براساس فرمول تعرفه گذاری شورای رقابت که در سال گذشته ابلاغ شده تعرفه های تلفن ثابت باید متناسب با تورم تعیین شود.

داوود زارعیان با بیان اینکه تغییر تعرفه های تلفن ثابت براساس فرمول تعرفه گذاری سال گذشته شورای رقابت صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: برای اجرای این فرمول تعرفه گذاری، باید از شورای رقابت استعلام دریافت کنیم که منتظر پاسخ این شورا هستیم.

وی با بیان اینکه شورای رقابت سال گذشته فرمولی برای تعیین نرخ های مکالمات تلفن ثابت داده بود که باعث تغییر نرخ های مخابراتی در سال ۹۱ شده ادامه داد: برای سال جاری نیز از شورای رقابت استعلام شده که بر مبنای همین فرمول نرخ های سال ۹۲ را عملیاتی کنیم و یا خیر.

معاون شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه براساس این فرمول، کیفیت خدمات و نرخ تورم در قیمت پایه مکالمات تلفنی تاثیر خواهد داشت، افزود: با توجه به تورم حدود ۳۳ درصد در کشور ممکن است در نرخ مکالمات تلفن ثابت مشترکان حدود ۸ تا ۱۰ درصد تغییر ایجاد شود.

زارعیان با بیان اینکه براساس فرمول مدنظر شورای رقابت نرخ تعرفه ها باید متناسب با تورم تعیین شود، اظهار داشت: این تغییر تعرفه ها مربوط به مکالمات تلفن ثابت است و در زمینه مکالمات تلفن همراه افزایش تعرفه نداشته ایم.

وی با بیان اینکه برای اعمال نرخ های جدید منتظر پاسخ شورای رقابت هستیم، افزود: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی فرمول نرخ مکالمات باید توسط شورای رقابت تعیین شود و در این راستا مخابرات الزامی برای ارائه این پیشنهاد به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ندارد.