• حداکثر پوشش با ۲ آنتن فرستنده و گیرنده با توان ۵dBi با قابلیت جدا شدن آنتن
• اتصال به شبکه WAN بصورت Static IP, Dynamic IP, PPPoE, PPTP و L2TP
• مجهز به فایروال با قابلیت فیلتر نمودن آدرس IP, آدرس MAC و آدرس سایت
• مجهز به WDS برای گسترش شبکه بصورت بی سیم
• کنترل پهنای باند برای تعیین میزان مصرف هر کاربر
• دارای ۴ پورت LAN برای اتصال به شبکه کابلی و یا کامپیوترهای مجهز به کارت شبکه کابلی
• یک پورت WAN برای اتصال به اینترنت بی سیم, WiMAX و اتصالات مشابه

Hardware Specification
Antenna
۵dBi Detachable Omni Directional Antenna X 2
Interface
۱-۱۰/۱۰۰M WAN Port
۴-۱۰/۱۰۰M LAN Ports
Power Supply Unit
Output: 9VDC / 0.6A Switching PSU
(Wireless Transmit Power (MAX
(۲۰dBm(Max. EIRP
Software Specification
Frequency Range
۲.۴-۲.۴۸۳۵GHz
Receiver Sensitivity
۱۰۸M: -68dBm@10% PER
۱۱M: -85dBm@8% PER
۱۳۰M: -68dBm@10% PER
۱M: -90dBm@8% PER
۲۷۰M: -68dBm@10% PER
۵۴M: -68dBm@10% PER
۶M: -88dBm@10% PER
Standards
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Wireless Signal Rates With Automatic Fallback
(۱۱b: Up to 11Mbps(dynamic
(۱۱g: Up to 54Mbps(dynamic
(۱۱n: Up to 300Mbps(dynamic