مبتکران این روزها دست به ساخت دستگاه های خانگی زده اند که زندگی را برای افراد تنبل بسیار راحت تر می کند.

خبرگزاری مهر: مبتکران این روزها دست به ساخت دستگاه های خانگی زده اند که زندگی را برای افراد تنبل بسیار راحت تر می کند.

این وسایل گستره وسیعی از گجت ها هستند که به تازگی به بازار آمریکا عرضه شده اند. این گجت ها می توانند چای بریزند و به طور خودکار موز را پوست بکنند.

از جمله دیگر وسایل عرضه شده یخچالهایی هستند که لیوان را پر می کنند و دمپایی هایی که هنگام راه رفتن کاربر، زمین را تمیز می کنند.

اما یکی از این گجت های خاص و ویژه افراد فوق تنبل چاق است: دستگاه عجیب و غریب فلزی که برای پوشیدن زیر لباس طراحی شده است تا با اعمال فشار، شکم بیرون زده افراد چاق بپوشاند و فرد با اندام ورزشکاری به نظر برسد.

یکی از این دستگاه ها برای علاقمندان به بستنی ساخته شده است قیف بستنی قیفی، بستنی را به گونه ای تاب می دهد که نمی ریزد.

از جمله وسایل دیگر شامل یک تخت خواب است که خودش را مرتب می کند و یک دستگاه لباس پوش که مسئول پوشیدن جوراب ها به پا است.

صندلی خودکار کتابخوان برای علاقمندان به مطالعه نیز یکی دیگر از این وسایل است به طوریکه فرد بدون آنکه کتاب را در دست بگیرد کتاب می خواند.