معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر انجام پروژه هایی که بتواند بحث امنیت و اعتماد را در حوزه تجارت الکترونیکی افزایش دهد در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
 علی حکیم جوادی  اظهار داشت: حضور وزارت ارتباطات در بخش تجارت الکترونیک از دو منظر قابل بررسی است که یکی از عمده ترین آن تامین امنیت این بخش است.

وی افزود: فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز بخش تجارت الکترونیک و ایجاد شبکه های مورد نیاز و فراهم کردن شرایط دسترسی سهل و آسان به این شبکه ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه تجارت الکترونیک است .

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اهمیت بحث امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی گفت: بحث پروتکل های امنیتی چون در بخش تجارت الکترونیکی از یک سطح بالاتر امنیتی برخوردار است، به طور قطع باید تمهیدات لازم امنیتی را برای تبادل درست اطلاعات مربوط به بحث های مالی داشته باشیم.

حکیم جوادی در مورد ایجاد زیر ساخت های لازم گفت:در لایه زیرساخت های فنی و ارتباطی اقداماتی که در زمینه پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در حال انجام داریم، به نظر می آید که بتواند این نیاز را در لایه شبکه های فنی و ارتباطی برای تحقق تجارت الکترونیکی در کشور تامین کند.

وی با اشاره به ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در شیراز طی روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه گفت: بخش عمده ای از بحث تجارت الکترونیک مربوط به وزارت صنعت ،معدن و تجارت است و کار تخصصی این وزارت خانه هست که قطعا متولیان امر در این وزارت خانه انجام خواهند داد .