شرکت مخابرات استان خراسان رضوی طی اقدامی عجیب، به همه مراکز مخابراتی خود اعلام کرده که از آماده سازی (رانژه) خطوط ADSL مشترکان شرکت­های PAP خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) دسترسی همه ی شرکت های ارایه دهنده ی سرویس اینترنت پرسرعت را نیز به پورتال الکترونیک خود قطع کرده است. افزون بر این ، تعرفه ی رانژه را نیز که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معادل ۱۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده، به صورت غیرقانونی به ۳۰.۰۰۰ ریال افزایش داده است؛ به این ترتیب، مردم استان خراسان رضوی فعلا” نمی توانند مصرف کننده ی جدید اینترنت پرسرعت باشند، مگر آن که به ناچار از سرویس اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان رضوی استفاده کنند.
گفتنی است این رخداد در شرایطی رخ می دهد که شرکت مخابرات استان خراسان رضوی رقیب شرکت های دیگر ارایه دهنده ی سرویس اینترنت پرسرعت به حساب می آید و این اقدام حاکی از آن است که مخابرات این استان ظاهرا” دست به دامن اقدامات غیررقابتی برای جذب کاربران گردیده است. بر اساس گزارش شرکت های PAP، شرکت مخابرات استان رضوی از روزهای گذشته حتی دیگر تماس این شرکت ها را پاسخ نمی دهد.
عکس العمل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نیز سازمان تعزیرات حکومتی در این باره هنوز مشخص نیست.

buy anavar uk