به گفته معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات، شرکت‌های مخابرات استان آذربایجان غربی، قزوین و خوزستان به دلیل عدم تناسب پهنای باند خریداری‌شده و پهنای باند فروخته‌شده از فروش سرویس‌های اینترنتی منع شده‌اند.

حسن رضوانی با بیان مطلب فوق افزود: «ارایه خدمات از سوی این شرکت‌ها تخلف محسوب می‌شود و چنانچه کسانی اقدام به دریافت سرویس از آنها کنند، نمی‌توانند انتظار کیفیت مطلوب را داشته باشند.» به گفته وی این شرکت‌ها تا زمانی که پهنای باند خود را ترمیم نکنند و کیفیت سرویس خود را به سطح مطلوب نرسانند، اجازه فروش نخواهند داشت.
وی همچنین در مورد قرارداد سطح خدمات گفت: «در صورتی که سطح کیفیت سرویس پایین‌تر از سطح کیفیت مقرر شده در SLA باشد، اپراتور ملزم به پرداخت خسارت خواهد بود اما بر این اساس اپراتور نمی‌تواند به طور مکرر سطح کیفیت سرویس را پایین آورده و خسارت پرداخت کند. وی ادامه داد: «اگر پهنای باند به صورت اشتراکی به مشترکان فروخته شود باید بر مبنای نرخ اشتراک توافق‌شده در قرارداد بین مشترک و شرکت ارایه‌دهنده سرویس، به مشترک ارایه شود و در صورت تکرار وضعیت فوق‌الذکر، ارایه سرویس توسط اپراتور تا زمانی که سطح کیفیت سرویس را به سطح مطلوب برگرداند، متوقف خواهد شد.»