سومین دوره انتخابات هیات مدیره و مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان، روز دوشنبه ۳۰ آبان ماه در محل سازمان مدیریت صنعتی شرق واقع در مشهد، بلوار شهید منتظری(تلویزیون) ، بلوار بعثت ، تقاطع ناصر خسرو با دستوراستماع گزارش هیات مدیره و بازرس، بررسی و تصویب ترازنامه، برنامه و بودجه سال آتی، تعیین روزنامه کثیرالانتشار و برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس برگزار خواهد شد.

اسامی نامزدهای انتخاباتی در شاخه شرکت ها ، فروشگاه ها ، مشاوران حقیقی و بازرس به شرح زیر می باشد:

شاخه شرکت ها:

محمدوحید اسدی شهیدی(فن آوری اطلاعات آفتابگردان) ، شیرین اصولی قره آغاجی(مهندسی داده پردازان معاصر ) ، ایرج لایق(راهبر نیروی خراسان -رانیر) ، احسان مستأجر حقیقی(راهبر سیستم آرین) ، مهدی سروش(پویا نگار سامان ) ، فرزاد فرهوش(مشاور نرم افزار محک) ، سیدمهدی علاقه بند (مشاورین داده گستر توس) ، مسعود نبیی(سازه پرداز فرم) ، سیدیوسف حسینی(صنایع البرز رایانه خراسان) ، حسین نیک بین(ارتباطات فراگستر شرق) ، رضا سرطایی(پاسارگاد کیان) ، محمود خاکباز(مهندسی کامپیوتر تحلیلگران خراسان) ، محمدعلی خانزاده (پژوهش رسا خراسان) ، عباسعلی بادیانی(موسسه آموزشی پژوهشی پدیده بارثاوا) ، کاظم داعی(مشاوران مدیریت و کامپیوتر خراسان) ، سید جاهد امینی(فناوری تجهیزات شبکه توس) ، محسن نیک فرجام(پرتو نیما رایانه مشهد(

شاخه فروشگاه ها:

فربد قاسمی طوسی(مهندسی کامپیوتر طوس) ، حسین قریب(گسترش صنعت رایانه) ، حمیدرضا وجودی(بازرگانی کامپیوتر رزایران) ، آبتین امینی(کامپیوتر عام) ، علی کفشدار طوسی(کامپیران)


شاخه مشاوران حقیقی:


محمد علی چوپانیان(صدا و سیمای خراسان رضوی) ، سید علی حسینی(مخابرات خراسان) ، محمد رضا سمیعی(شهرداری مشهد) ، فرامرز کلانتری(شرکت سازه سامان اطلاعات) ، علیرضا مهردوست(بانک رفاه) ، پیام ندایی(انجمن مدیران صنایع خراسان) ، کاوه یزدی نژاد(مجمع امور صنفی مشهد(


شاخه بازرس:


ابراهیم حسین زاده(شرکت بیتا سیستم شرق) ، شهرام کاظمیان(شاخه مشاورین) ، محمد رضا گلزی(شرکت سیستمهای طلایی شرق) ، امیر اسدا … تفتی(خارج از اعضاء صنف)