اطلاعیه

                بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی می رسانیم که مهلت اعلام نامزدی برای انتخابات سومین دوره هیات مدیره نصر خراسان رضوی در روز پنج شنبه ۲۱/۷/۹۰  به پایان رسید و اسامی ثبت نام شدگان در سه شاخه شرکتها ـ فروشگاه ها ـ مشاورین تا پایان وقت مقرر به شرح جدول زیر می باشند .

 این عزیزان می بایست طبق جدول زمانبندی انتخابات سومین دوره هیات مدیره نسبت به تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام نمایند در غیر اینصوت اسامی آنها از فهرست نامزدها حذف خواهد شد  ضمنا هیات مدیره تقاضای بعضی از اعضاء را برای تمدید مهلت ثبت نام یا اعلام نامزدی در جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۴/۷/۹۰ بررسی خواهد نمود و در صورت موافقت هیات مدیره مهلت ثبت نام به مدت دو روز از تاریخ دوشنبه ۲۵/۷/۹۰ لغایت ۲۶/۷/۹۰ تمدید خواهد شد.

اسامی نامزدهای انتخابات سومِِین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی ـ شاخه شرکتها

توضیحات

 ( وضعیت پرونده اعلام نامزدی)

تاریخ اعلام

 نامزدی

تاریخ اعتبار مجوز

شماره عضویت

نام ونام خانوادگی

نام شرکت یا واحد صنفی

ردیف

۱۸/۷/۹۰    

محمدوحید اسدی شهیدی

فن آوری اطلاعات آفتابگردان

۱
  ۱۸/۷/۹۰    

شیرین اصولی قره آغاجی

مهندسی داده پردازان معاصر

۲
  ۱۹/۷/۹۰    

ایرج لایق

راهبر نیروی خراسان (رانیر)

۳
  ۱۹/۷/۹۰    

محمدرضا شاهین صنوبری

خدمات پشتیبانی نیرو

۴
  ۱۹/۷/۹۰    

محمدطاها عسگری

نوافزار تچرانیک

۵
  ۲۰/۷/۹۰    

احسان مستأجر حقیقی

راهبر سیستم آرین

۶
  ۲۰/۰۷/۹۰    

مهدی سروش

پویا نگار سامان

۷
  ۲۱/۰۷/۹۰    

فرزاد فرهوش

مشاور نرم افزار محک

۸
  ۲۱/۰۷/۹۰    

سیدمهدی علاقه بند

مشاورین داده گستر توس

۹
  ۲۱/۰۷/۹۰    

مسعود نبئی

سازه پرداز فرم

۱۰
  ۲۱/۰۷/۹۰    

حمیدرضا عامل مهرابی

نیستان رایانه

۱۱
  ۲۱/۰۷/۹۰    

سیدیوسف حسینی

صنایع البرز رایانه خراسان (صاران)

۱۲
  ۲۱/۰۷/۹۰    

حسین نیک بین

ارتباطات فراگستر شرق

۱۳
  ۲۱/۰۷/۹۰    

رسول رستم زادگان

اتوماسیون اداری حسیب

۱۴
  ۲۱/۰۷/۹۰    

علی اصغر مرادزاده

ارتباط گستر پارتیان یکتا

۱۵
  ۲۱/۰۷/۹۰    

مرتضی هادوی

طراحی مهندسی آریانا شرق

۱۶
  ۲۱/۰۷/۹۰    

رضا سرطائی

پاسارگاد کیان

۱۷
  ۲۱/۰۷/۹۰    

محمود خاکباز

مهندسی کامپیوتر تحلیلگران خراسان

۱۸
  ۲۱/۰۷/۹۰    

محمدعلی خانزاده

پژوهش رسا خراسان

۱۹
  ۲۱/۰۷/۹۰    

محمود اسدپور

مشاورین انفورماتیک آریا

۲۰
  ۲۱/۰۷/۹۰    

عباسعلی بادیانی

موسسه آموزشی پژوهشی پدیده بارثاوا

۲۱
  ۲۱/۰۷/۹۰    

کاظم داعی

مشاوران مدیریت کامپیوتر خراسان

۲۲
  ۲۱/۰۷/۹۰    

سید جاهد امینی

توس تکنولوژی

۲۳
  ۲۱/۷/۹۰    

محسن نیک فرجام

پرتو نیما رایانه مشهد

۲۴

نامزدهای محترم شاخه شرکتها  لطفا در موعد مقرر نسبت به ارائه گواهی عضو هیات مدیره و سهامدار بودن در شرکت ، گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد و تکمیل پرونده اعلام نامزدی اقدام فرمائید در غیر این صورت نام شما از فهرست نامزدهای این شاخه حذف خواهد شد

 

 

 

اسامی نامزدهای انتخابات سومین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی ـ شاخه مشاورین و ناظرین

توضیحات

 ( وضعیت پرونده اعلام نامزدی)

تاریخ اعلام

 نامزدی

تاریخ اعتبار مجوز

شماره مجوز

یا پروانه

نام واحد صنفی

نام و نام خانوادگی

ردیف

۱۸/۷/۹۰

   

مشاور و ناظز رتبه ۳

کاوه یزدی نژاد

۱

 

۱۸/۷/۹۰

   

//

فرامرز کلانتری

۲

 

۱۹/۷/۹۰

   

//

محمد رضا سمیعی

۳

 

۱۹/۷/۹۰

   

//

محمد علی چوپانیان

۴

 

۱۹/۷/۹۰

   

//

علیرضا مهردوست

۵

 

۲۰/۷/۹۰

   

//

پیام ندائی

۶

 

۲۱/۷/۹۰

   

//

علیرضا قدمیاری

۷

 

۲۱/۷/۹۰

   

//

سید علی حسینی

۸

 

۲۱/۷/۹۰

   

//

وحید یاری مقدم

۹

نامزدهای محترم شاخه مشاورین لطفا در موعد مقرر نسبت به ارائه گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد و تکمیل پرونده اعلام نامزدی اقدام فرمائید در غیر این صورت نام شما از فهرست نامزدهای این شاخه حذف خواهد شد

 

 

اسامی نامزدهای انتخابات سومین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی ـ شاخه فروشگاه ها

توضیحات

تاریخ اعلام

 نامزدی

تاریخ اعتبار مجوز

شماره مجوز

یا پروانه

نام واحد صنفی

نام ونام خانوادگی

ردیف
  ۱۸/۷/۹۰    

مهندسی کامپیوتر طوس

فربد قاسمی طوسی

۱

  ۱۸/۷/۹۰    

حافظه سبز

محمود مذهب

۲

  ۱۹/۷/۹۰    

سازگار ارقام شرق

حمیدرضا مولوی

۳

  ۱۹/۷/۹۰    

بازرگانی کامپیوتر محمدی

یونس محمدی

۴

  ۱۹/۷/۹۰    

کلینیک کامپیوتر

مهدی اکبرزاده

۵

  ۲۰/۷/۹۰    

انفورماتیک پارسا

سعید سعیدی منش

۶

  ۲۱/۷/۹۰    

داده پردازی آموت

یوسف مذهب

۷

  ۲۱/۷/۹۰    

گسترش صنعت رایانه

حسین قریب

۸

  ۲۱/۷/۹۰    

بازرگانی کامپیوتر رزایران

حمید رضا وجودی

۹

  ۲۱/۷/۹۰    

کامپیوتر عام

ابتین آمینی

۱۰

  ۲۱/۷/۹۰    

علی کفشدار طوسی

کامپیران

۱۱

نامزدهای محترم شاخه فروشگاه ها  لطفا در موعد مقرر نسبت به ارائه اصل پروانه کسب معتبر  و تکمیل پرونده اعلام نامزدی اقدام فرمائید در غیر این صورت نام شما از فهرست نامزدهای این شاخه حذف خواهد شد

 

اسامی نامزدهای انتخابات سومین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی ـ نامزد بازرس

توضیحات

تاریخ اعلام

 نامزدی

تاریخ اعتبار مجوز

شماره مجوز

یا پروانه

نام واحد صنفی

نام ونام خانوادگی

ردیف
       

امیراسداله تفتی

۱

       

ابراهیم  حسین زاده

۲

       

شهرام  کاظمیان مروی

۳

       

محمدرضا  گلزی

۴

نامزدهای محترم بازرس سازمان  لطفا در موعد مقرر نسبت به ارائه اصل پروانه کسب معتبر  و تکمیل پرونده اعلام نامزدی اقدام فرمائید در غیر این صورت نام شما از فهرست نامزدهای بازرسی حذف خواهد شد