پسوند اینترنتی جدید .PersianGulf مراحل ارزیابی اولیه آیکن و شکایات رسمی را با موفقیت پشت سر گذاشت.

این پسوند با شکایت رسمی شورای کشورهای خلیج (GCC) روبرو شده بود که طی آن شورای کشورهای خلیج به عنوان یک سازمان رسمی ثبت شده در سازمان ملل و به نمایندگی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شامل امارات، عربستان، قطر، بحرین، و عمان اقدام به طرح شکایت رسمی در مرجع حل اختلاف مربوط در اتاق بازرگانی بین المللی، از طریق یکی از معتبرترین مووسات حقوقی عرب واقع در مصر و با هزینه ای بالغ بر ۴۵ هزار یورو (صرفا جهت هزینه های دادرسی و بدون در نظر گرفتن هزینه های موسسه وکالت) نمود. سرانجام پس از حدود Slots Consultant
۳
ماه، این شکایت پس از بررسی توسط قاضی مربوط مردود اعلام گردید و به شرکت درخواست دهنده دامنه PersianGulf اجازه داده شد روند عمومی ثبت پسوند را پیگیری نماید. این درحالیست که این پسوند پیش از این تمامی مراحل فنی و مالی ارزیابی را با موفقیت پشت سر گذاشته بود و اکنون با رفع آخرین خطر، امکان عقد قرارداد با آیکن برای ورود این پسوند به بازار دامنه جهانی فراهم شده است. متن کامل رای دادگاه بصورت عمومی از طریق وب سایت اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شده و از اینجا   قابل دانلود است