پروتکل https چیست وچگونه امنیت را بالا برده است؟

۱۳۹۳/۶/۲۹ ۱۶:۳۳:۴۷اخبار|

این سوال برای خود من همیشه بوده است که پروتکل ها چه کاری انجام میدهند و اینکه چرا میگویند پروتکل https از امنیت بالاتری برخوردار است.با شما هستیم و این مسئله بررسی خواهیم کرد .امنیت یکی از معضلات کنونی دنیای مجازی است.   در فضای اینترنت هستید و به این فکر نمکنید که ممکن است