چگونه امنیت GMAIL خود را بالا بریم و غیرقابل هک کنیم

۱۳۹۷/۵/۱۵ ۶:۴۱:۵۰اخبار|

  چگونه امنیت  gmail خود را بالا بریم و غیرقابل هک کنیم  بحث امنیت  gmail  بیشتر در  قبل زمان که دیر یا زود ایمیل شما هک نشده اهمیت مهمتری دارد به این گونه که وقتی اکانت ایمیل یا جیمیل شما هک میشود شما حاضر هستند برای حفظ بحثو پس گرفتن آن مبلغی را به افراد