معرفی برخی از مراکز نصب سیستم کنترل تردد و حضور و غیاب آراز

۱۳۹۴/۱۰/۱ ۸:۲۲:۵۹اخبار|

سازمان ها و ادارات دولتی: سازمان عمران و توسعه حریم حرم مطهر رضوی- اداره کل دارایی خراسان رضوی- اتاق بازرگانی خراسان رضوی- اداره کل فنی و حرفه ای خراسان  رضوی– اداره کل فنی و حرفه ای خراسان  شمالی – کلیه مراکز فنی و حرفه ای خراسان شمالی و رضوی - اداره کل آموزش و پرورش