برای امنیت گوشی خود چه کنیم 

۱۳۹۷/۵/۲۲ ۹:۱۴:۴۵اخبار|

برای امنیت گوشی خود چه کنیم  امروزه ما در درگیر بسیاری از کارهای روزانه خود هستیم و شاید همدیگر را در یک شبانه  روز کمتر 6یا7 ساعت بینیم ولی تا حالا فکر کردید شما یک شخص و یک رفیق را همش با با آن در حال ارتباط هستید ولی شاید به امنیت آن زیاد به