مزایای ترابرد به ایرانسل چیست ؟

۱۳۹۷/۵/۱۷ ۷:۵۹:۲۳اخبار|

مزایای ترابرد به ایرانسل پیست ؟ ترابردپذیری یا انتقال شماره تلفن همراه قابلیتی است که با حفظ شماره خود میتوانید به اپراتور دیگر کوچ کنید. یکی از مزایای ترابرد به ایرانسل قیمت پایین خدمات این اپراتور میباشد.!!   **ترابرد پذیری چیست؟؟*   ترابردپذیری یا انتقال شماره تلفن همراه، قابلیتی میباشد که به کاربران این امکان