هواشناسی ایران یک ابرکامپیوتر از آمریکا خرید

۱۳۹۵/۱۰/۱ ۷:۰۵:۱۵اخبار|

هواشناسی ایران یک ابرکامپیوتر از آمریکا خرید   هواشناسی ایران یکی از سازمان هایی است که به دلیل حوادث و بلایای طبیعی چند سال اخیر به آن انتقادات تندی از سوی مردم وارد شده است.سازمان هواشناسی هم بارها اعلام کرده است که سیستم های کامپیوتری اش به روز نیستند.البته دلیل به روز نبودن این سیستم