رفع مشکل پریدگی آنتن و اینترنت

۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۶:۲۰:۴۴اخبار|

رفع مشکل  پریدگی آنتن و اینترنت در تمامی مناطق تحت پوشش اپراتورهای تلفن همراه، نقاط کور آنتن دهی وجود دارد. نقاطی که بر اساس آنچه در نقشه‌های آنتن دهی اپراتورها می‌بینیم باید تحت پوشش شبکه باشند اما در واقعیت برقراری تماس یا ارسال پیامک در آن‌ها عملا غیرممکن است. متاسفانه، در اکثر موارد افزودن آنتن‌های