اولین موتور جستجوی تصویری ایرانی

۱۳۹۳/۷/۲۶ ۶:۰۲:۲۸اخبار|

مدیر پروژه موتور جستجوی تصویری ایرانی 'کاوش' درباره سابقه این پروژه گفت: طرح راه اندازی موتور جستجوی تصویری بومی از حدود سه سال پیش از طرف پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به سازمان فناوری اطلاعات ( از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) پیشنهاد شد و مورد استقبال قرار گرفت و