مهندس ایرانی جایزه بهترین دانشجوی انجمن مهندسین آمریکا را کسب کرد

۱۳۹۳/۶/۲۹ ۱۶:۳۲:۱۶اخبار|

دکتر مهدی آرزومندی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم موفق به دریافت جایزه بهترین دانشجوی مهندسی سازه انجمن مهندسین عمران آمریکا در سال ۲۰۱۴ شد. انجمن مهندسین عمران آمریکا هر ساله بهترین دانشجوی مهندسی سازه را از بین دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا و کانادا انتخاب و معرفی می‌کند و در سال 2014 نیز تعداد