منشور اخلاقی فضای مجازی تدوین می شود

۱۳۹۳/۶/۳۰ ۴:۴۵:۰۹اخبار|

کارگروه فرهنگی اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی در راستای ارتقاء بینش و منش اخلاقی فضای مجازی مرامنامه اخلاقی فضای مجازی را تدوین می کند. عزیز نجف پور - دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر گفت: علی رغم آن که اغلب مردم از ملاحظات اخلاقی بصورت عام آگاهی دارند اما