پس از ریخته شدن مایعات بر روی لپ تاپ چه کنیم؟

۱۳۹۵/۲/۲۶ ۵:۰۰:۱۳اخبار, کامپیوتر|

همانطور که می دانید مایعات و الکتریسیته خیلی با هم سازگار نیستند و یکی از بهترین روش ها برای خراب کردن وسایل برقی ریختن آب بر روی آن هاست ، اگر آب بر روی مدار الکتریکی دستگاه بریزد در اکثر موارد برد الکترونیکی را نابود می کند و بدتر از این آن است که اگر