سیاستهای قیمت گذاری پهن‌باند بررسی شد/ رونق کسب و کار در فضای مجازی

۱۳۹۳/۷/۱ ۵:۵۷:۲۳اخبار|

کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور اصول و سیاست هاي قیمت گذاری پهن‌باند کشور را براساس نظرات و پیشنهادات کارشناسان و صاحب نظران این حوزه بررسی کرد. سیاست‌های قیمت‌گذاری پهن‌باند و ترافیک داخلی با هدف ایجاد توانمندی بیشتر و تشویق در عرضه باکیفیت تر تمامی اجزای زنجیره محتوا و خدمات بومی از