قطع و وصلی های مکرر اینترنت در برخی مناطق تهران

۱۳۹۳/۸/۵ ۱۳:۴۵:۴۸اخبار|

مشترکان شرکت مخابرات استان تهران طی چند هفته اخیر با قطع و وصلی های مکرر در اتصال به اینترنت مواجه هستند و این در حالی است که مرکز امور مشترکان این شرکت، دلیل بروز این اختلالات را مقطعی می داند و اعلام می کند که ارتباط به زودی برقرار می شود. موضوع اختلال در دسترسی