تعلیق همکاری مخابرات و شرکت‌های PAP

۱۳۹۳/۹/۸ ۱۵:۳۹:۱۶اخبار|

(مسئول دبیرخانه شرکت‌های PAP گفت: مخابرات با ارسال نامه‌ای در مهرماه به تمامی مخابرات‌های استانی از آنها خواسته از واگذاری امکانات و امضای قرارداد همکاری با PAPها برای توسعه adsl خودداری کنند.)     عبدالمحمد بیدختی‌نژاداظهار داشت: درحالی که درآمد مستقیم شرکت مخابرات ایران از محل فعالیت شرکت های PAP سالیانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰