آزمایش سرویس های شبکه فیبرنوری منازل در نمایشگاه تله کام

۱۳۹۳/۷/۱۲ ۷:۱۴:۳۳اخبار|

اپراتور اتصال شبکه فیبرنوری منازل، سرویس های پهن باند قابل ارائه در شبکه دسترسی فیبرنوری را در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی آزمایش می کند. شبکه دسترسی فیبرنوری شبکه ای با قابلیت ارائه محتوای پهن باند چندرسانه ای و تعاملی با کیفیت HD، Ultra HD، Full HD، 3D است که در این شبکه، ارائه