وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در احکام جداگانه ای، “مدیریت شبکه ملی اطلاعات”، “زیرساخت شبکه ملی اطلاعات” و “تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور” را به نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در متن احکام جداگانه ای که از سوی محمود واعظی صادر شده آمده است:

” جناب آقای مهندس جهانگرد، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در اجرای مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، به موجب این حکم با حفظ سمت ،‌اختیار و مسوولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و حواله طرح “مدیریت شبکه ملی اطلاعات”، طرح “زیرساخت شبکه ملی اطلاعات” و طرح “تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور”،‌به جناب عالی تفویض می گردد تا به عنوان مجری طرح [های] مذکور با اعمال قانون فوق الذکر و مقررات حاکم بر اجرای این طرح و سایر قوانین و مقررات مربوطه و رعایت صرفه و صلاح دولت نسبت به انجام هزینه ها و پرداخت های مربوط،‌حسب مورد با مسوولیت خودتان اقدام نمایید.

بدیهی است در مورد اموری که با سیاست کلی وزارت ارتباط پیدا می کند قبلا هماهنگی لازم را با اینجانب معمول خواهید داشت.

انشاالله در پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.”

zp8497586rq