p dir=”RTL”>رایانه اپل-۱ که در سال ۱۹۷۶ به قیمت ۶۶۶ دلار به فروش رسید در حراج دیروز شنبه ۴ خرداد ماه در آلمان با قیمت ۶۷۱ هزار و ۴۰۰ دلار فروخته شد و یک رکورد ثبت کرد.

قیمت فروش این رایانه با هزینه ها و مالیاتها رکورد بیشترین پرداخت را برای یک رایانه اپل – ۱ در نوامبر گذشته در همین حراجی شکست. چرا که پیشتر یک رایانه اپل – ۱ با قیمت ۶۴۰ هزار دلار فروخته شد.

حراجی تیم برکر اعلام کرد که خریدار در شرایطی که خواست نامش فاش نشود مدیر ثروتمند یک شرکت در کشورهای شرق آسیا بود.

یوو برکر متصدی این حراج گفت: این مبلغ تأییدی بر ارزش رایانه های اپل – ۱ است. دو اخراجی دانشگاه از کالیفرنیا یک ایده و یک رویا را دنبال کرده و به یکی از موفقترین با ارزشترین و تحسین شده ترین های دنیا تبدیل شدند.

مایک ویلگال که رد فروش رایانه های اولیه اپل را دنبال کرده گفت: تخمین زده شده است که تعداد ۱۷۵ تا ۲۰۰ رایانه در یک گاراژ توسط استیو جابز و استیو وزنیاک ساخته شد.

رایانه ای که روز شنبه در حراجی فروخته شد در اصل متعلق به فرد هتفیلد ۸۴ ساله مهندس بازنشسته الکترونیک بود که در نیواورلئان زندگی می کند.

هتفیلد گفت که وی امسال این رایانه را که اصلا کار نمی کرده به مردی اهل تگزاس به قیمت ۴۰ هزار دلار فروخته است.

وی از قیمت فروش این رایانه شگفت زده شد اما به مردی که این رایانه را از وی خریداری کرده تبریک گفت.
مالک اولیه گرانقیمت ترین رایانه ای که تاکنون به فروش رسیده گفت: آفرین به وی که این رایانه را تعمیر کرد و به دنبال بهترین راه فروش آن بود.

zp8497586rq